Dodržiavajte vzdialenosti

Pre normálne zaťaženie a pokládku sa riaďte nasledujúcimi číslami. Pri sile palubovky 19 mm dodržujte vzdialenosť trámikov 45 cm. Pokiaľ máte palubovky s hrúbkou 21 mm, vzdialenosť trámikov zachovajte na 50 cm. A ak ste použili na vašu stavbu palubovky hrúbky 25 mm, dodržte vzdialenosť trámikov 60 cm. Väčšia vzdialenosť by vyvolávala nepríjemný pocit pri chôdzi po plochej časti stavby a predovšetkým by stúpala pravdepodobnosť miskovitého prehnutia terasových dosiek.

Vhodná metóda pripevnenia

Podľa voľby terasových dosiek máte k dispozícii dve možnosti jej upevnenia: zoskrutkovanie, ktoré je viditeľné alebo rôzne spôsoby skrytej montáže. Najprv si teda vyberte takú podlahu a potom vhodnú metódu upevnenia. Pri montáži tejto stavby za použitia vhodného náradia môžete rovno nainštalovať LEDosvetlenie. 
 

Ohodnoťte příspěvek